HOME > 알림마당 > 사업공고

알림마당 / ANNOUNCEMENT

뷰어다운로드 PDF 뷰어 다운로드 WORD 뷰어 다운로드 PPT 뷰어 다운로드 HWP 뷰어 다운로드 EXCEL 뷰어 다운로드

사업공고

제 목 2019년 클라우드 서비스 해외진출 지원 참가기업 추가 모집 공고
작성자 경북SW융합진흥센터
작성일 19-10-08 11:18 조회수 329

| 안내/공지 |

 정보통신산업진흥원(클라우드산업팀) 협조 요청에 따라, 아래의 기업지원 사업에 대하여 안내드립니다.

 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

* 문의/접수 : 김민성 부장 (프로스트 앤드 설리번, Frost & Sullivan)

        - 이메일 : minsung.kim@frost.com, 전화 : 010-7430-4535

        - 주 소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 트레이드타워 2302호

-----------------------------------------------------------------------------------------------*

* 정보통신산업진흥원(NIPA) 공고문 링크

: https://www.nipa.kr/main/selectBbsNttView.do?key=121&bbsNo=1&nttNo=1423&bbsTy=biz&searchCtgry=&searchCnd=all&searchKrwd=&pageIndex=1

 

클라우드 기업 추가모집 안내 및 신청서_2019년001.png

클라우드 기업 추가모집 안내 및 신청서_2019년002.png

클라우드 기업 추가모집 안내 및 신청서_2019년003.png

첨부파일